I lang tid har bankens kjernevirksomhet vært å ta innskudd og låne ut penger. Banken tar innskudd fra småsparere på en sparekonto, samtidig som de låner pengene ut til personer som trenger lån. Mellomlegget mellom innskuddsrenten og utlånsrenten er hva banken tjener penger på. I mellomlegget bakes det inn en innskuddsgaranti på inntil 2 millioner (bankenes sikringsfond), som sikkerhet for småsparere som ellers ville risikert å tape alle sparepengene dersom banken går konkurs.

«Crowdfunding», eller folkefinansiering som det også omtales som, er en form for finansiering av bedrifter, prosjekter eller privatpersoner seg i mellom som fjerner banken som mellomledd. Crowdfunding kan med andre ord ses på som et spleiselag hvor personer, bedrifter eller en blanding av både privatpersoner og bedrifter går sammen for å dekke et finansieringsbehov. I praksis vil bankens overskudd fra innskudd og utlån omfordeles til henholdvis låntagere og långivere gjennom crowdfunding. Långivere vil få en betydelig høyere avkastning på pengene (6-7%), samtidig som låntagere vil få betydelig lavere rente.

Crowdfunding skjer via en finansieringplattform hvor de som ønsker å bidra kan overføre penger direkte til mottakeren. Finansieringsplattformen er som oftest en nettside eller app hvor ulike formål som trenger finansiering ligger tilgjengelig for de som vil investere/bidra. Crowdfunding-plattformer gjør det enkelt for privatpersoner og andre aktører som ikke nødvendigvis har kjennskap til hverandre å samarbeide om å finansiere et felles formål.

Lånebasert crowdfunding, også kalt «peer to peer lån» (P2P-lån), er lån gitt til privatpersoner eller bedrifter som blir finansiert av andre privatpersoner eller bedrifter. Denne typen lån tilsvarer tradisjonelle forbrukslån, boliglån eller bedriftslån. Lånebasert crowdfunding er per dags dato en relativt ukjent form for finansiering hos mange nordmenn, men lånebasert crowdfunding er den klart mest utbredte varianten av crowdfunding i Europa, og sto for over 50 % av all crowdfunding i 2016.

Hovedforskjellen fra tradisjonell lånefinansiering er at det ikke er noen banker eller andre finansielle institusjoner direkte involvert. På crowdfunding-plattformen ligger det lånesøknader som investorer (långiverne) kan finansiere i bytte mot renteinntekter. De som invester i et lån er med andre ord «banken» i låneforholdet. Det innebærer at låntakeren skylder penger til investorene, og ikke til crowdfunding-plattformen. Oppgaven til crowdfunding-plattformen er å administrere låneforholdet ved å sørge for at lånet blir tilbakebetalt og at tilbakebetalingene overføres korrekt. 

For å søke om lån eller investere må du registrere deg på en plattform som tilbyr dette. Gjennom nettsiden til f.eks. Kredd kan du registrere deg som låntaker eller investor, og deretter investere eller søke om lån. Alle låntakere må bestå en kredittsjekk for å få sin lånesøknad godkjent, og ut fra kredittsjekken bestemmes renten låntakeren må betale. Når lånet er godkjent vil det ligge tilgjengelig på markedsplassen slik at investorene kan finansiere lånet. 

Om lånet blir tilstrekkelig finansiert vil det opprettes en lånekontrakt mellom låntaker og investorene hvor låntakeren plikter å tilbakebetale lånet etter rammene som er fastsatt i kontrakten. Forskjellen fra et tradisjonelt lån er at du betaler avdrag og renter direkte til en gruppe investorer (bestående av privatpersoner eller foretak) som har finansiert lånet ditt, i stedet for til en bank. 

Lånebasert crowdfunding skiller seg fra eierandelbasert crowdfunding ved at investorene får løpende avkastning på investeringen fra start av. Med dette menes det at låntakeren må betale tilbake lånet etappevis over en gitt periode, og investorene vil derfor motta avkastning på sin investering over hele lånets løpetid. Hvor stor avkastning investorene vil få avhenger av risikoen som knyttes til låntakeren. En låntaker med lav kredittscore må regne med å betale høyere rente på lånet sammenlignet med en låntaker med høy kredittscore. Basert på tall fra Storbritannia som har Europas desidert største marked for crowdfunding-lån gir investeringer i disse lånene en stabil og forutsigbar avkastning. Lånebasert crowdfunding anses som derfor som et svært godt alternativt til å spare i bank. 

Fant du svaret?