Innbetalinger på lånet fra låntaker overføres automatisk fra vår klientkonto til långiver sin registrerte bankkonto. Du vil normalt motta pengene en bankdag etter forfallsdatoen for innbetalingen.

Fant du svaret?