Ja, renteinntekter er skattepliktige, samtidig som eventuelle tap gir grunnlag for skattefradrag. Kredd vil rapportere inn eventuelle gevinster og tap til skatteetaten. 

Skattesatsen for investeringer gjort gjennom Kredd er den samme som renteinntekter forøvrig - 23% i 2018 og 22% i 2019.

Tilbakebetalingen av utestående gjeld (hovedstolen) til deg som långiver er ikke gjenstand for beskatning.

Fant du svaret?