"Forventet tap" er hva långivere statistisk sett taper, dersom långiver investerer i en låntaker i en gitt risikoklasse (f.eks. D).  

"Forventet tap" er beregnet ut i fra sannsynlighet for mislighold og hva långiver sitter igjen med, dersom låntaker skulle slutte å betale og lånet må selges til Lindorff. F.eks vil et D-lån sitt forventede mislighold være 0.75%. Dette må deretter multipliseres med "recovery", bedre kjent som salgsprisen til Lindorff, og man får da forventet tap: 0.75 * (1 - 0.78) = 0.17%.

Et D-lån gir en rente på 5.49%. Har långiver mange D-lån, vil långiver ha en forventet avkastning på rente minus forventet tap: 5.49% - 0.17% = 5.32%.

Tallene er basert på historiske tall for forbrukslån de siste årene, og er svært stabile. For at statistikken skal være gjeldende, må man spre (diversifisere) pengene på flere lån.

Fant du svaret?