Sammenlignet med andre aktører i markedet for forbrukslån stiller Kredd langt strengere krav til å få lånesøknaden godkjent. Vi avslår derfor også langt flere søknader. Under har vi listet opp kravene som stilles for at lånesøknaden skal godkjennes:

  • Ingen betalingsanmerkninger
  • Nettoinntekt over 265.000 kr siste år
  • Inntekt over 50.000 kr de siste 3 år
  • Kredittscore over 500
  • Låntaker har låneforhold hos Kredd med forsinkede innbetalinger
  • Tilstrekkelig inntekt for å kunne betjene samlet gjeld og lavere samlet gjeld enn 5xinntekt

Ved manuell vurdering av lån vil følgende kriterier også tas hensyn til:

  • Høy andel forbrukslångjeld
  • Misvisende opplysninger oppgitt i lånesøknad eller mistanke om svindel/hvitvasking

Kredd har ikke mulighet til å gjøre om avgjørelsen siden kravene vi stiller til våre låntakere er satt i samråd med våre samarbeidspartnere. Vi er derfor bundet til å følge disse kravene. Kredd benytter kredittvurderingsbyrået Experian til å hente inn opplysninger. Om du mener at opplysningene om din kredittverdighet er feilaktige kan du kontakte Experian for ytterligere opplysninger.  

Fant du svaret?