I Kredd sin lånesøknad kan du søke om fra 30.00-300.000 kr, men i enkelte tilfeller vil låntakere få tilbudt et lavere beløp enn etterspurt. Dette skyldes at Kredd i samråd med våre samarbeidspartnere har satt begrensinger på hvor høyt lånebeløp Kredds låntakere maksimalt kan innvilges. 

Det maksimale beløpet bestemmes på bakgrunn av kredittinformasjon vi henter fra kredittvurderingsselskapet Experian. De to faktorene som bestemmer hvor høyt lånebeløp du kan få er nettoinntekt, kredittscore og om du eier bolig. I tabellen under kan du se hvordan ditt maksimale lånebeløp bestemmes (tall i parentes er maksimalt beløp om du ikke eier bolig):

Det maksimale lånebeløpet en låntaker kan motta øker med nettoinntekten til låntakeren. Eier låntaker bolig vil låntakerens maksimale lånebeløp også stige. F.eks vil en låntaker med inntekt på 280.00 kr som eier bolig ha en høyere maksimalt lånebeløp enn en låntaker med inntekt på 340.00 kr som ikke eier bolig. I tillegg vil høyere kredittscore øke maksimalt lånebeløp. 

Justering av lånebeløp:

 Fra tabellene ovenfor fremkommer det at låntakers maksimalt tillate lånebeløp avhenger av 2 kriterier: Kredittscore og nettoinntekt. Hva skjer så hvis låntaker søker om mer enn maksimalbeløpet?

Eksempel 1: Låntaker har en kredittscore på 800 (høyeste intervall), nettoinntekt på 450.000 kr og eier ikke bolig. Hvis låntaker som om f.eks 250.00 kr vil lånetilbudet bli justert ned til 180.000 kr som er maksimalt tillatt beløp med en nettoinntekt på 450.000 kr

Eksempel 2: Låntaker har en kredittscore på 700 (neste høyeste intervall), nettoinntekt på 600.000 kr og eier bolig. Hvis låntaker søker om 250.000 kr vil lånetilbudet blir justert ned til 199.999 kr. Dette skjer fordi låntaker ikke har høy nok kredittscore til å kunne låne innenfor det høyeste intervallet (200.000-300.000 kr).

Fant du svaret?