Foreløpig er det ikke mulig å selge andeler i lån. Vi jobber med å få på plass et annenhåndsmarked hvor långivere kan kjøpe og selge andeler av hverandre. Vi regner med at dette vil komme på plass i løpet av 2019.

Fant du svaret?