Når du søker lån gjennom Kredd henter vi opplysninger automatisk fra flere kilder mot ditt samtykke. Under har vi listet opp de viktigste opplysningene vi henter. Disse opplysningene hentes grunnet lovpålagte krav til dokumentasjon av inntekt, gjeld og andre kostnader. 

  • Kredittscore
  • Betalingsanmerkninger
  • Alder
  • Gjeld oppført i skattemelding
  • Gjeld oppført i Gjeldsregisteret
  • Inntekt oppført i skattemelding
  • Nettoinntekt siste 3 år
  • Lønnsinntekt fra A-melding
  • Antall barn
  • Sivilstatus

Disse opplysningene benyttes til å beregne betalingsevnen din. Kun låntakere som har tilstrekkelig betalingsevne og som tilfredsstiller krav til ansvarlig utlånspraksis kan godkjennes.

Fant du svaret?